Vår process

1. Ring oss

2. Diskutera - Diskutera hur stort är ditt företag. Hur många användare kommer det att finnas. Vilken typ av datorer du kommer att ha. Vilken typ av belastning nätverket kommer att ha. Hur många skrivare skulle du ha. Vilken lagring skulle du behöva och så vidare.

3. Erbjudande från oss - När vi har all nödvändig information kommer vi att förbereda ett anpassat erbjudande för dig med detaljerad information vad det kommer att göras. Du kommer att få erbjudandet via e-post.

4. Bygga - Efter att kontraktet har undertecknats kommer all nödvändig utrustning att köpas. När vi har fått allt kommer ett team att komma på plats och börja bygga och konfigurera nätverket. När nätverket är avslutat får du en lista med alla inloggningsuppgifter och ett diagram över hur nätverket ser ut för framtida expantioner eller felsökning.

5. Inspektion - På det sista steget krävs en inspektion från dig. Om det finns några problem bör de tas bort från oss innan tidsfristen.